Creëren vanaf de andere kant

Ik zit momenteel tot over mijn oren in de voorbereiding van ons nieuw jongerenproject ‘Live-to-Be, the living experience for the new generation’. Over een maand zitten we bij de notaris voor de koop van een stuk grond en deze zomer gaan we samen met een groep jongeren het land omtoveren tot een prachtige plek met met woonplekken, groepsruimte, een werkplaats, natuur en ruimte om ons eigen voedsel te verbouwen. Mijn partner Joanne en ikzelf gaan hier ook wonen.

Afgezien van alle praktische zaken die gepland moeten worden, ontvouwt ons jongerenproject zich op een bijzondere manier. Ik ervaar het als ‘creëren vanaf de andere kant’. Alsof er een kracht door mij heen werkt die ik maar half overzie. Die kracht werkt niet alleen door mij heen, maar ook alles in mijn omgeving doet mee, daar hoef ik niet eens mijn best voor te doen. Het enige wat ik wel heb gedaan, is echt ‘ja’ zeggen om mijn levensmissie helemaal te volgen. En mezelf niet laten afleiden door allerlei gedachten of praktische bezwaren.

En vervolgens vindt er een prachtige creatie plaats. Zo is bijvoorbeeld het aantal dagen dat ik besteed aan betaald werk flink gedaald, maar tot mijn grote verrassing is er iedere maand toch genoeg omzet, zodat we niet interen op onze lopende rekening. Uit alle hoeken komt support voor dit mooie project, mensen die gratis een logo ontwerpen of een promotiefilm maken, jongeren die zich aanbieden als drager of vrijwilliger, mensen die geld toezeggen voor de bouw, etc.

Ik hoorde een mooie tekst van Lisa Transcendence Brown over de nieuwe aarde: “je nieuwe leven is magisch en verbazingwekkend. Je worstelingen gaan niet meer over je binnenwereld. Je laat je niet meer leiden door innerlijke twijfel, weerstand of chaos. Als er iets in de buitenwereld misgaat, dan bepaalt dat niet jouw realiteit. Je bepaalt zelf je realiteit. Je bent niet bang om hard te werken, om iedere dag je volle inzet te leveren en in het middelpunt te staan. Zo bouw je aan de nieuwe aarde, waar je bent en doet tegelijkertijd” (vrij vertaald). Voor mij heel herkenbaar. Dat noem ik ‘creëren vanaf de andere kant’. Ik kan je verzekeren dat dit heel leuk is en veel energie geeft.

 

Rust en vertrouwen

Als ik mijn vorige blogs teruglees, dan valt me op hoe ongeduldig ik eigenlijk ben. Afgelopen najaar schreef ik in ‘Stuck or shift’ dat ik stop met alle activiteiten die gaandeweg een te vaste vorm hebben gekregen. Rond nieuwjaar schreef ik in ‘Leegte, ruimte, licht’ over mijn moeite om de gaten die dan ontstaan niet meteen te vullen met nieuwe plannen. Als ik niet bang ben voor de leegte, dan ervaar ik vaker een vrije open ruimte en dan ontstaan het licht en de flow vanzelf. Nu, in mei, heb ik aan ideeën en flow geen gebrek. Mijn eerste reactie is om meteen in actie te komen. Als ik eerlijk ben is die actie vooral om mezelf en mijn omgeving gerust te stellen. Ik oefen mezelf nu al een paar maanden om nog even niks te plannen. Als ik goed voel dan heb ik nog meer rust, vertrouwen en tijd nodig om het nieuwe in mezelf te laten rijpen. Dan kan echt iets nieuws ontstaan. Ik merk nu al dat mijn intuïtie en mijn onafhankelijkheid sterker worden. Ik werk minder dan voorheen, maar wel met een grotere intensiteit.

Een shift zoals ik hierboven beschrijf zie ik momenteel veel om mij heen en vaak zie ik hetzelfde gebeuren. De buitenwereld of een haperende interne organisatie dwingen tot een fundamentele verandering. Iedereen voelt dat het anders moet. Er worden intense gesprekken gevoerd, er is soms angst, maar ook veel creativiteit en opwinding en er komen verfrissende ideeën. Totdat onze mind onrustig wordt en zegt dat we verder moeten, we kunnen ons immers geen discontinuïteit veroorloven. Er worden snel keuzen worden gemaakt en in no time ligt er een concreet plan van aanpak om de vernieuwingen snel te implementeren. Vanaf dat moment wordt de flow losgelaten, het wordt weer hard werken, vaak tegen de klippen op. Dit lijkt logisch, maar het is een gemiste kans dat er bijna geen rust en vertrouwen is om de vernieuwing te laten ontstaan en dat de creativiteit van vernieuwende medewerkers nauwelijks wordt gebruikt (zie hieronder bij ‘onderwijs en jongeren’).

Ik ga mijzelf dit jaar nog meer rust en ruimte geven. Vanaf half mei 2015 ben ik 2 maanden in Amerika voor een verdere verdieping en ontdekkingstocht (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Voorlopig plan ik even geen trainingen of workshops, eenvoudigweg omdat de nieuwe vorm waarin ik dat ga gieten nog moet ontstaan.
Ik hou je met veel plezier op de hoogte.

 

Werken in een bedding van liefde

Als je in jouw leven of werk een bedding van liefde verzorgt, dan ontstaat een veld van veiligheid en vertrouwen waarin ieder zichzelf durft te zijn en zich vanzelfsprekend opent.

Het is haast onvoorstelbaar hoe groot het geschenk is dat het leven en werken met de nieuwe generatie jongeren mij geeft. Vorige week werd mij dat weer eens duidelijk tijdens een teamtraining. Er was een bijzondere dynamiek voelbaar, er veranderde iets in het team en bij de teamleden, mensen waren geraakt en kwamen gemakkelijk in beweging.
In de pauze wilde een deelneemster meer weten over het werk wat wij doen met in jongeren in Star Global Family. Ik vind het altijd heerlijk om hierover te vertellen. Ik vertelde haar over de hoog gevoeligheid van veel jongeren in deze tijd en over het enorme liefdesveld dat zij bij zich dragen. Over de noodzaak om als volwassene oude conditioneringen en restricties in onszelf op te ruimen, ons af te stemmen op ons hoogste liefdesveld en onbevangen te reageren op deze jongen en op wat zich wil ontvouwen. Ik vertelde haar dat het leven en werken met jongeren voor mij een grote spiegel en leerschool is. Het confronteert mij regelmatig met mijn oude neiging om mij aan te passen aan het systeem, aan hoe het hoort, om te denken in onmogelijkheden in plaats van in onbegrensdheid, om mijn gevoel en intuïtie ondergeschikt te maken aan het ‘gezonde’ verstand. Die oude programmeringen kan ik steeds meer loslaten. Als mij dat lukt ontstaat een veld van veiligheid en onvoorwaardelijkheid, waarin jongeren zichzelf durven zijn en zich durven openen. Ze herkennen weer wie ze ten diepste zijn en waarom ze hier zijn.
De vrouw waarmee ik in gesprek was zei meteen: ‘oh, dus in die jongerenweken doe je eigenlijk precies hetzelfde wat jij bij ons in de groep ook doet”. Ik was geroerd door haar opmerking. Wat geweldig om te merken dat het werken in een bedding van liefde voor mij steeds meer vanzelfsprekend is, ook buiten de jongerenweken. Heerlijk te zien en te horen hoe dit mensen uitnodigt om zich veilig te voelen en buiten bestaande kaders te denken.

Een nieuw hoofdstuk over jongeren

Ik heb net het eerste exemplaar van de herziene 2e druk van ‘Bewustzijn in bedrijf’ in handen. Dit raakt me meer dan ik had verwacht: dit is niet zomaar een 2e druk met wat wijzigingen, het is echt een nieuw hoofdstuk. 

In het nieuwe boek ‘Bewustzijn in bedrijf’ heb ik de bestaande tekst op veel plaatsen directer en meer toegankelijk gemaakt. Het boek heeft een nieuwe subtitel: ‘in tien stappen naar een vitale organisatie‘. Die tien stappen zijn heel concreet en ik voel meteen hoe sterk zij werken. Ik realiseer mij dat deze 2e druk niet alleen de lezer, maar ook mijzelf helpt om in actie te komen. Het boek is verder tot leven gekomen, het is nu de tijd om de tien stappen uit het boek op een diepere laag te gaan leven.

De directe aanleiding voor de 2e druk is dat ik zelf een nieuw hoofdstuk ben begonnen: werken en samenwerken met jongeren. Daarom heb ik ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan mijn boek. Dit gaat over de kwaliteiten van de nieuwe generatie en hoe het komt dat hiervan zoveel verloren gaat door de ‘witwasprogramma’s’, zowel in gezinnen, op scholen als in organisaties. Het belangrijkste deel van dit hoofdstuk is wat wij kunnen doen om de grote potentie van jongeren ook daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen. In deze 2e druk hebben Herman Wijffels en Paul de Blot SJ een inspirerend voorwoord geschreven. Dit maakt het nieuwe boek voor mij compleet. Veel leesplezier.