• Jongeren van deze tijd

Jongeren van deze tijd

Steeds meer kinderen en jongeren van deze tijd zijn hoog gevoelig. Soms worden zij ook sterrenkinderen of ‘nieuwetijdskinderen’ genoemd. Naast hoog gevoelig zijn ze vaak sterk intuïtief, creatief, multi-talented, telepathisch en regelmatig hoog intelligent. Zij kijken en leven vanuit een totaal ander perspectief. Een aantal van hen beleeft meerdere realiteiten tegelijkertijd (multi-dimensionaliteit, verbinding met andere zelven). Ze kunnen zich bijvoorbeeld sterk verbonden voelen met andere planetaire stelsels of ze hebben directe herinnering aan andere levens. Ze hebben hiermee toegang tot een verreikend bewustzijn en met de vermogens, kennis en intelligentie welke daarbij hoort. Ze pikken gemakkelijk energie op van anderen en zijn soms ongemerkt bezig om de energie van anderen of in groepen te balanceren. Hierdoor raken ze gemakkelijk overbelast of krijgen vage klachten waar zij zelf, hun ouders of de leerkrachten niet mee uit de voeten kunnen. Veel van wat zij in huis hebben is totaal nieuw en onbekend voor hun omgeving. Hierdoor hebben zij weinig referentie in hun omgeving t.a.v. wie zij zijn en hoe zij hun leven en de wereld beleven. Ouders, school en vaak ook leeftijdsgenoten drukken hen vaak terug in the box, of in de mal van ‘hoe je nu eenmaal hoort te zijn’. Vaak sluiten deze jongeren zich hierdoor af, ze gaan op slot en raken de verbinding kwijt met wie zij in wezen zijn. Veel van de jongeren met problemen (vaak gediagnostiseerd als ADHD, ADD, autisme zoals PPD-NOS of Asperger, dyslexie, dyscalculie , etc.) zijn sterrenkinderen die niet de zorg en aandacht hebben gekregen die hoort bij wie ze in essentie zijn. Hierdoor raakt uitvergroot wat zij niet kunnen, i.p.v. dat wordt gestimuleerd wat zij wel kunnen. 
Ouders hebben een sleutelrol in het bieden van een veilige bedding voor sterrenkinderen. Voor deze ouders voldoet de referentie uit hun eigen opvoeding niet meer. Het vraagt van hen een intense bewustzijnsontwikkeling en een totaal andere manier van kijken naar zichzelf en naar hun kind. En ook een nieuwe verhouding: volledig op gelijkwaardige basis. In dit proces worden zij vaak geconfronteerd met de pijn uit hun eigen jeugd, waarin hun eigen gevoeligheid en anders zijn nooit de ruimte kreeg. 
Sterrenkinderen herkennen zich niet in veel van de bestaande systemen en gedijen slecht in onderwijs wat veelal is gericht op prestatie, competitie en het klaar maken van jongeren voor verantwoord burgerschap en voor een goede functie in de samenleving. Hun natuur is er een van gelijkwaardigheid, co-creatie, ‘out of the box’ denken en een grote behoefte (en ook potentie) om vanuit vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en een groot besef van eenheid hun leven en de wereld opnieuw vorm te geven. Verwarrend hierbij is dat de potentie om dat alles waar te maken heel duidelijk aanwezig is, maar dat de concrete skills om dat nu al gelijk daadwerkelijk waar te maken nog ontbreken. Dit vraagt gerichte begeleiding van volwassenen, zonder daarbij in de valkuil te trappen van eenzijdig te ‘vertellen hoe het moet en hoe het nu eenmaal het beste werkt’.

Meer informatie over The living experience for the new generation
HeartNav, de site voor en door hooggevoelige jongeren
Extra informatie