• De tien stappen

 • Stap 1

  ‘Ken de kracht van bewustzijn’

 • Stap 2

  ‘Ruim je oude programma’s op’:

 • Stap 3

  ‘Volg je bezieling’

 • Stap 4

  ‘Draag bij aan een betere wereld’

 • Stap 5

  ‘Werk met hart en liefde’

 • Stap 6

  ‘breng balans in je organisatie’

 • Stap 7

  ‘Wees leider vanuit bewust-ZIJN’

 • Stap 8

  ‘Wees consequent bij het inrichten van je organisatie’

 • Stap 9

  ‘Werk samen in co-creatie”

 • Stap 10

  ‘Jeugd geeft toekomst’

De tien stappen naar een vitale organisatie

Hieronder staan de tien stappen die leiden naar meer vitaliteit en balans in jezelf, in je werk, je organisatie en uiteindelijk ook in de wereld om je heen. In het boek worden de tien stappen concreet uitgewerkt met veel voorbeelden uit persoonlijk leven en praktijk in organisaties.
De tien stappen komen samen in het Bewust Bedrijf Model®, een praktisch hulpmiddel om het thema bewustzijn te vertalen naar organisaties. 

Stap 1 ‘ken de kracht van bewustzijn’

stappen11

ken de kracht van bewustzijn‘: verandering of transformatie van ons bewustzijn is altijd de eerste stap voor verandering in onze organisaties.

Stap 2: ‘ruim je oude programma’s op’

stappen2ruim je oude programma’s op’: onze persoonlijkheid bepaalt in sterke mate hoe wij met onszelf, met anderen en met onze omgeving omgaan. Dus ‘hoe doen wij dingen’. Wijzelf en onze organisaties worden efficiënter als onze oude programma’s met haar egokrachten niet langer sturend zijn in onze persoonlijkheid en in onze organisaties.

Stap 3: ‘volg je bezieling’

stappen3volg je bezieling’. deze stap geeft zicht op ‘waarom we doen wat we doen. Inspiratie en bezieling hebben een krachtige werking en geven een eigen gezicht aan mens en organisatie. Dit maakt veel energie en creativiteit vrij.

Stap 4: ‘draag bij aan een betere wereld’

stappen4draag bij aan een betere wereld’: als wij ons meer bewust worden van het grotere geheel, zullen wij onze organisaties en de samenleving vanzelf meer richten op het collectief belang. Dit is uiteindelijk ook positief voor onze eigen organisatie.

Stap 5: ‘werk met hart en liefde’

stappen5werk met hart en liefde’: door ons te verbinden met de oneindige bron van liefde en bewustzijn krijgen we beschikking over een groot vermogen om te creëren.

Stap 6: ‘breng balans in je organisatie’

stappen6breng balans in je organisatie’: een organisatie is vitaal als er een juiste balans is tussen ons eigen belang en het collectief belang en als er zowel aandacht is voor de ontwikkeling van ons bewustzijn (binnenwereld), als voor de concrete vertaling hiervan in onze organisatie (buitenwereld).

Stap 7: ’wees leider vanuit bewust-ZIJN’

stappen7wees leider vanuit bewust-ZIJN’. ZIJN reikt verder dan ons ‘kleine ik-je’, het omvat ook onze bezieling en onze verbinding met het Al en het grotere geheel. De kwaliteit van jou als leider wordt uiteindelijk bepaald door wie jij in jouw diepste essentie bent. 

Stap 8: ‘wees consequent bij het inrichten van je organisatie’

stappen8‘wees consequent bij het inrichten van je organisatie’: in dit deel van het boek worden alle inzichten uit de eerdere stappen concreet vertaald naar nieuwe mogelijkheden voor het inrichten van je organisatie, met verrassend positieve effecten.

Stap 9: ‘werk samen in co-creatie’

stappen9‘werk samen in co-creatie’: Co-creatie is een totaal nieuwe setting voor samenwerking, waarbij we in onze samenwerking niet meer worden bepaald door oude programma’s, als we weten waarvoor we staan, als we willen bijdragen aan het geheel en als we zijn verbonden met ons hart. Dan is er bewustzijn en balans.

Stap 10: ‘Jeugd geeft toekomst’

stappen10‘Jeugd geeft toekomst’: Jeugd gaat over de nieuwe generatie, maar ook de ‘jeugd’ in onszelf, delen van onszelf die we ooit in de wacht hebben gezet omdat het toen niet veilig was om hiermee naar voren te komen. Stap 10 is een uitnodiging om niet langer stap voor stap bij te schaven, maar om out of the box te denken. Het nieuwe kan alleen tot bloei komen als we oude beperkende structuren aanpakken, zowel in families, onderwijs als in organisaties.