• Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht

Bewust Bedrijf heeft veel ervaring met begeleiding van bedrijfsoverdracht. In kleinere ondernemingen, met name familiebedrijven, komt het moment dat de bestaande ondernemer(s) uit het bedrijf willen stappen en het ondernemerschap over willen dragen, vaak aan een jongere generatie. Soms is dit in de familie, maar ook vaak stapt een nieuwe generatie ‘van buiten’ in.
De begeleiding is deels gericht op het ‘klaar maken’ van de nieuwe ondernemers voor hun taak. Steeds vaker stapt niet een ondernemer in, maar nemen bijvoorbeeld drie mensen gezamenlijk een bedrijf over. Bewust Bedrijf begeleidt hen in effectieve samenwerking met elkaar, maar vooral ook in goede communicatie en het maken van afspraken met de vertrekkende ondernemers. De gedegen kennis en ervaring van Bewust Bedrijf van samenwerking tussen generaties komt hier altijd goed van pas.

Desgewenst kan Bewust Bedrijf referenties verstrekken van bedrijven waar de overdracht is begeleid.

Extra informatie
Artikel colum SvC : ‘jongeren, het beste medicijn voor vernieuwing’