• Opbouw Model

Opbouw Model

Het Model bestaat uit zeven cirkels die allemaal een bepaald aspect van een organisatie vertegenwoordigen. De groene en groen-gele cirkels gaan over de binnenwereld / het bewustzijn, de bruine of aardekleur cirkels gaan over de fysieke realiteit in een organisatie.

Bezieling, missie

Deze cirkel staat voor de bestemming in jouw leven, wat zijn jouw dromen en idealen, wat inspireert jou. Inspiratie is het begin van alle creatie, het is de eerste impuls van waaruit een organisatie ontstaat. Een bezielde organisatie heeft een eigen gezicht en aantrekkingskracht. Bewustzijn van jouw missie geeft jou een helder ijkpunt.

Uniek product of dienst

BIB_0000_Layer 7Als de bezieling uniek is, zal het product of de dienst die hieruit voortvloeit ook uniek zijn. Dit zien we terug in de aard of de specifieke kwaliteit van het product, of in de wijze waarop het wordt gemaakt of wordt aangeboden. Een organisatie die zich richt op ‘een gat in de markt’ mist vaak een unieke bezieling en heeft daardoor minder snel een uniek product.


Persoonlijkheid, kwaliteiten, egokrachten

Deze cirkel betreft de ‘human resources’, de mensen die een organisatie vormgeven, inclusief het bewustzijn van deze mensen op hoe zij handelen en hoe zij met elkaar en met hun werk omgaan. In de persoonlijkheid wordt het dagelijks gebeuren nog vaak bepaald door oude programma’s vanuit het ego. Als mensen dit doorbreken, dan komen hun kwaliteiten voluit ter beschikking.

Organisatie intern

BIB_0006_Layer 1

Deze cirkel gaat over de interne organisatie van de productie of dienstverlening, zoals de logistiek, financiën en de structuur van een organisatie. De interne organisatie dient in lijn te zijn met het unieke product en de bezieling en missie van een organisatie. Deze cirkel is de ‘persoonlijkheid’ van de organisatie, waarin de aard, uiterlijke verschijning en kwaliteit van de organisatie zichtbaar worden. Dit wordt sterk beïnvloed door de persoonlijkheid van de mensen die de organisatie vormgeven.


Bewustzijn van het grotere geheel

Deze cirkel gaat over het besef dat alles, ieder mens, elke organisatie en alles wat op deze aarde (en daarbuiten) bestaat, verbonden is met elkaar en deel uitmaakt van een groter geheel. Dit wordt ook het ‘eenheidsbewustzijn’ genoemd.

Afstemming extern

BIB_0004_Layer 3Deze cirkel gaat over de praktische afstemming op de buitenwereld. Hoe gaat een organisatie om met haar bronnen, met medewerkers, grondstoffen, energie of producten en diensten die zij van leveranciers betrekt?Wat is de impact van de organisatie op de omgeving, hoe duurzaam is zij? Deze cirkel gaat ook over de afstemming op de markt en de wetgeving. Een organisatie kan zich sneller aanpassen als zij een open verbinding heeft met de omgeving.

De bron, ontstaansgrond

BIB_0003_Layer 4Bewustzijn van een bron waar alles uit voortkomt, het hart van de organisatie, de ontstaansgrond. Het is de impuls die leidde tot de oprichting van een organisatie. Op een dieper niveau is het de bron van universele wijsheid en van alle leven. Wanneer een organisatie verbonden is met de bron ervaren mensen vaker dat zij worden gevoed en gedragen binnen de organisatie.

In het Bewust Bedrijf Model® worden de onderlinge verbanden tussen het bewustzijn en een organisatie in beeld gebracht in de vorm van een stervormig model. Het model is opgebouwd vanuit een krachtige geometrische basisvorm (de ‘Flower of Live’), waardoor het model diezelfde krachtige werking heeft.