• Quick Scan

Quick Scan

Met de Quick Scan krijg je in korte tijd een goed beeld van de de vitaliteit en de huidige stand van zaken in jouw organisatie. Bij de Quick Scan ligt het model levensgroot op de vloer. Als een persoon of een team op de verschillende cirkels gaat staan, ervaren zij aan den lijve hoe de stand van zaken is in de organisatie en welke thema’s spelen. Het is meteen voelbaar wat belemmerend werkt in de organisatie of bij een persoon en hoe je dit op kunt lossen.
De Quick Scan wordt altijd gedaan in samenwerking. Niet een externe adviseur stelt de diagnose, maar de betrokkenen in de organisatie zijn zelf actief en ervaren zelf wat de stand van zaken is, waardoor de conclusies minder snel terzijde worden geschoven. Om blinde vlekken te voorkomen en te zorgen dat mensen helemaal open en eerlijk zijn, heeft het een toegevoegde waarde om de Quick Scan uit te voeren met een neutrale externe begeleider.
De Quick Scan draagt bij aan bewustwording en versterking van het innerlijk weten. Hiermee is het een krachtige basis voor verandering in mens en organisaties. De Quick Scan kan in een organisatie, met een team of met een enkel individu worden gedaan.

quick scan WVL4
Quick Scan met een team