• Referenties

Referenties

Paul de Blot SJ, Hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode

Jaap Vermuë heeft een krachtig model ontwikkeld, waarin bewustzijn en ons handelen weer in balans worden gebracht. Hier spelen spiritualeit, relatie, vriendschap en de taal van het hart een wezenlijke rol. Hij geeft in zijn boek veel praktische voorbeelden hoe je met dit model mensen en organisaties in beweging kunt brengen.

Erica Schaper, zelfstandig interim manager en professioneel bestuurder in onderwijs

Het ‘Bewust Bedrijf Model’ heeft me op overweldigende wijze zichtbaar en voelbaar gemaakt waar mijn drive zit in mijn werk en leven. Niet in ‘Missie’, niet in ‘Interne organisatie’ maar in ‘Bewustzijn van het grotere geheel’. Als ik daarmee in verbinding blijf en me laat voeden uit de bron, giert de energie door mijn lijf. Deze krachtige ervaring gebruik ik in mijn rol als bestuurder, interim manager en coach. Het model helpt me om te analyseren waar energie zit of weglekt in een organisatie en op welke onderdelen individuele medewerkers aanhaken of juist afhaken.

Leen Janmaat, organisatieopsteller bij Werkende Veld

Op verschillende plekken en met verschillende groepen heb ik met het Bewust Bedrijf Model® gewerkt. Het grote voordeel is dat het model met cirkels (ankers) mentaal te volgen is. Aan de mensen die op een cirkel staan lees ik af of ze al dan niet verbonden zijn en stevg of wankel staan. Of mensen werkelijk in de broncirkel staan test ik door ook een cirkel naast het model te leggen die staat voor hun persoonlijke bron/levensdrijfveer. Soms is dit verwant en soms is het heel verschillend. Dat is allemaal informatie. De persoon die in het model gaat staan geeft veelal aan of het aan de orde is om met het model verder te werken, ofwel meer persoonlijk werk te doen los van het model. Het model werkt vooral goed voor mensen die zelf een bedrijf opzetten. Dan wordt duidelijk wat al geregeld is en waar nog aan gewerkt moet worden. Het model is een mooi instrument waar ik vaak gebruik van maak in mijn praktijk van systemisch coachen.

Kees Kraan, leidinggevende bij regionale brandweer

Wat mooi!” was de eerste reactie, na de uitleg hoe het Bewust Bedrijf Model® uit de heilige geometrie is ontstaan. Na het lezen van het boek ‘Bewustzijn in Bedrijf’, heb ik een sessie met het model gedaan. Het is mooi om te zien hoe iedereen na een korte uitleg het model beleeft. Soms val je letterlijk (bijna) om of je staat heel standvastig of draait vanzelf in een bepaalde richting; je kunt binnen een paar minuten voelen wat goed is en welke aandacht ergens voor nodig is. Het is prachtig te ervaren hoe krachtig en natuurlijk het Bewust Bedrijf Model® werkt. Jaap bedankt!