• Verdere toepassingen

Verdere toepassingen

Het Bewust Bedrijf Model®  kent meerdere toepassingen om een organisatie beter te laten functioneren:

Opzetten van een nieuw project of bedrijf

In eerste instantie bestaat een project of bedrijf nog niet in de fysieke wereld, maar het bestaat al wel in de ideeën wereld. Daarmee is al meer informatie over het project of bedrijf beschikbaar dan de initiatiefnemers zich soms bewust zijn. Tijdens een sessie in het model kunnen initiatiefnemers al verbinding maken met de laag van bewustzijn die vooraf gaat aan de vormen wereld. Lopend door het model krijgen de initiatiefnemers of potentiële ondernemers een betere verbinding met hun missie, unieke product en de specifieke kwaliteiten die van belang zijn voor hun onderneming. En zij ontdekken op welke cirkels barrières voorkomen en hoe zij deze barrières op kunnen lossen.

Oplossen van problemen in een organisatie

Als een team geconfronteerd wordt met een specifiek probleem, dan acteren de teamleden doorgaans anders dan in hun dagelijkse werkzaamheden. Rond een bepaald probleem kan een speciale Quick Scan worden gedaan, waarbij de teamleden wordt gevraagd op de cirkel te gaan staan die zij innemen als het betreffende probleem aan de orde is. Opvallend is dat de verdeling over de cirkels dan vaak afwijkt van de ‘normale’ verdeling. Zo wordt zichtbaar dat een team in tijden van stress andere accenten legt. Zo wordt meteen duidelijk welke kracht, welke zwakte of disbalans en welke blinde vlekken een team heeft bij een bepaald probleem. Al dan niet met hulp van een extern begeleider, kan een team relatief gemakkelijk zien wat hen te doen staat om de problemen aan te pakken.

Wisseling van de wacht

Bedrijfsoverdracht of instroom van nieuwe bestuurders of leidinggevenden in een organisatie is een intensief proces, waarbij het Bewust Bedrijf Model® veel inzicht kan geven. Het werk begint met een opstelling met de ‘oude’ of bestaande personen in een organisatie. Zo gauw nieuwe mensen ook hun plek innemen door in het model te stappen, is voor iedereen meteen voelbaar wat er verandert. Dat kan een grote opluchting zijn, maar er kan ook spanning zichtbaar worden. Een ander krachtig moment is wanneer vertrekkende teamleden, ondernemers of bestuurders zich terugtrekken. Dat kan door helemaal uit het model te stappen, maar het kan ook doordat zij een andere positie innemen. Er is erg veel te leren uit de dynamiek die zichtbaar wordt in een sessie in het model, vooral de dynamiek tussen de vertrekkers en de nieuwkomers.

Het model als kapstok voor een beleids- of strategieplan

Veel organisaties stellen jaarlijks een beleidsplan op. Dit is het moment waarop de organisatie wordt doorgelicht en waarbij wordt gekeken naar punten die het komend jaar aandacht behoeven. Door de zeven cirkels van het Bewust Bedrijf Model® door te lopen, doe je als het ware een Quick Scan, waarbij niet alleen de grootste knelpunten, maar de hele breedte van de organisatie aandacht krijgen. Voor de cirkels die niet helemaal op orde zijn worden actiepunten geformuleerd waar komend jaar aan gewerkt gaat worden. Door gebruik van het model wordt met name de ruggengraat van de organisatie op geijkt en verbonden met de rest van de organisatie.

Gebruik van het model voor een individueel vraagstuk

Niet alleen teams of organisaties kunnen in het model werken, het model is ook uitermate geschikt bij individuele en persoonlijke vragen over je eigen leven. Daarmee is het een krachtig instrument bij individuele coaching. Ieder mens heeft zijn eigen inspiratie. ‘Uniek product’ kan gezien worden als jouw persoonlijke bijdrage aan de wereld. Ook al heb je geen baan, net als ieder mens draag jij het jouwe bij, als ouder, als partner, als actieve buurtbewoner, enz. ‘Organisatie intern’ gaat hier over de wijze waarop jij je leven hebt ingericht, zodat jouw bijdrage ook uit de verf kan komen. Door het werken met het model krijg je een heldere analyse van de stand van zaken in jouw persoonlijk leven en werk. Je krijgt zicht op de punten waar actie aan de orde is.