• Witwasprogramma in onderwijs

Witwasprogramma in onderwijs

…… Op scholen en in opleidingen staat doorgaans niet de leerling centraal, maar het lesprogramma, de eindtermen of competenties die moeten worden gehaald. Dit wordt voor een groot deel bepaald door landelijk vastgestelde richtlijnen en beleid. Ook hier vindt een intensief witwasprogramma plaats, waar veel van de eigen kleur van jongeren en hun leraren naar de achtergrond verschuift. Veel lessen zijn erop gericht om jongeren de cultuur en maatstaven van de huidige maatschappij bij te brengen en om ze te leren hoe zij later zelf bij kunnen dragen aan de economie. Het huidig onderwijs is gebaseerd op een intellectueel denkmodel, waarin kennis en academische vaardigheden centraal staan. Het schoolsysteem maakt onderscheid in twee typen mensen: je bent academisch of niet-academisch, vaak nog versimpeld tot ‘je bent slim of je bent niet slim’. Het gevolg is dat veel briljante kinderen denken dat zij dat niet zijn omdat hun prestaties worden gemeten aan het vermogen om academisch en analytisch te denken. Er wordt eenzijdig een beroep gedaan op onze linker hersenhelft. Als je daar niet goed in bent, dan kom je automatisch op een lager opleidingsniveau terecht…..

Bron: boek ‘Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een vitale organisatie’, door Jaap Vermuë, oktober 2013
Dit fragment mag gebruikt worden mits met een duidelijke bronvermelding (boektitel en auteur).

Jaap is co-auteur in boek ‘Onderwijshelden’. Lees hier zijn bijdrage en geniet van nog 59 ‘heldenverhalen’
Belangstelling voor workshop onderwijsvernieuwing ?
Netwerk onderwijsvernieuwing
Meer informatie over: