Inschrijven voor trainingen

Met onderstaand formulier kun je je inschrijven voor trainingen georganiseerd door Bewust Bedrijf.

  • Momenteel zijn geen trainingen gepland. Er wordt gewerkt aan een nieuw trainingsaanbod. Als je specifieke wensen hebt, of als je alvast je belangstelling kenbaar wilt maken, neem dan contact op met Jaap Vermuë. Je krijgt dan informatie wanneer meer informatie bekend is.
  • Voor inschrijving voor workshops en lezingen, of om je belangstelling hiervoor kenbaar te maken, klik hier. Je krijgt dan informatie wanneer meer informatie bekend is.

Inschrijving Trainingen

Procedure inschrijving en annulering

  • Na inschrijving via de website heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
  • Bij inschrijving voor een eendaagse training / workshop ontvang je een rekening voor de totale trainingskosten. Bij inschrijving voor een meerdaagse training ontvang je een rekening voor inschrijfkosten van € 50,00. Het betalen van genoemde rekening geldt als inschrijfbevestiging.
  • Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld.
  • Bij annulering na de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen en tot 3 weken voor aanvang van een training / workshop ben je € 50,00 inschrijfkosten verschuldigd. Bij annulering tussen 1 en 3 weken voor de training / workshop ben je 50% van de totale kosten verschuldigd en binnen een week voor aanvang van de training  / workshop ben je 100 % van de totale kosten verschuldigd.
  • Voor meerdaagse trainingen ontvang je bij aanvang van de training een rekening voor de resterende trainingskosten, minus de € 50,00 inschrijfkosten. Deze trainingskosten dienen in principe in één termijn te worden voldaan.
  • Bewust Bedrijf houdt zich het recht voor de training te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname; in dat geval ontvang je het reeds betaalde inschrijfgeld en trainingskosten uiterlijk binnen 2 weken retour. De deelnemer wordt tijdig geïnformeerd over eventuele annulering.
  • Het copyright en eigendomsrecht voor het verstrekte trainingsmateriaal berust bij Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training.
  • Voor de training zijn de algemene voorwaarden van toepassing (zie www.bewustbedrijf.nl).