• Jongeren

Jongeren

Veel jongeren voelen zich minder thuis in de traditionele opleidingen en organisaties. Op het eerste oog lijken zij de boot te missen. Maar misschien missen de traditionele organisaties juist wel de boot. Deze jongeren hebben vaak enorm veel in huis. Velen zijn multi-talented, als vanzelf gericht op samenwerking en gelijkwaardigheid, ze zijn vaak creatief, denken ‘out of the box’ en hebben soms inzichten in toekomstige situaties waar grote wijsheid en vergaande kennis uit blijkt. Ze zijn vaak gepassioneerd en sterk intuïtief. Handicaps zijn er ook. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met strakke structuur, zijn weinig competitief en ze hebben een allergie voor klassieke hiërarchie en voor een overdaad aan regels en procedures. Maar zijn dit niet juist de eigenschappen waar veel organisaties nu in vastlopen? Wellicht draagt deze nieuwe generatie jongeren een belangrijke sleutel in zich voor de noodzakelijke transformatie van onze organisaties en samenleving. Het is aan volwassenen en aan organisaties om hier ruimte voor te maken en de juiste ondersteuning te geven. Bewust Bedrijf heeft hiervan een speerpunt gemaakt voor de komende jaren.

Achtergrondinformatie jongeren

Bron: boek ‘Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een vitale organisatie’, auteur Jaap Vermuë, herziene 2e druk oktober 2013, met speciale aandacht voor jongeren van deze tijd.

Onderstaande fragmenten mogen uitsluitend gebruikt worden met een duidelijke bronvermelding (boektitel en auteur).

….. Steeds meer kinderen en jongeren van deze tijd zijn hoog gevoelig. Soms worden zij ook sterrenkinderen of ‘nieuwetijdskinderen’ genoemd. Naast hoog gevoelig zijn ze vaak sterk intuïtief, creatief, multi-talented, telepathisch en regelmatig hoog intelligent. Zij kijken en leven vanuit een totaal ander perspectief. Een aantal van hen beleeft meerdere realiteiten tegelijkertijd (multi-dimensionaliteit, verbinding met andere zelven). Ze kunnen zich bijvoorbeeld sterk verbonden voelen met andere planetaire stelsels of ze hebben directe herinnering aan andere levens. Ze hebben hiermee toegang tot een verreikend bewustzijn en met de vermogens, kennis en intelligentie welke daarbij hoort. Ze pikken gemakkelijk energie op van anderen en zijn soms ongemerkt bezig om de energie van anderen of in groepen te balanceren. Hierdoor raken ze gemakkelijk overbelast of krijgen vage klachten waar zij zelf, hun ouders of de leerkrachten niet mee uit de voeten kunnen. Veel van wat zij in huis hebben is totaal nieuw en onbekend voor hun omgeving. Hierdoor hebben zij weinig referentie in hun omgeving t.a.v. wie zij zijn en hoe zij hun leven en de wereld beleven. Ouders, school en vaak ook leeftijdsgenoten drukken hen vaak terug in the box, of in de mal van ‘hoe je nu eenmaal hoort te zijn’. Vaak sluiten deze jongeren zich hierdoor af, ze gaan op slot en raken de verbinding kwijt met wie zij in wezen zijn. Veel van de jongeren met problemen (vaak gediagnostiseerd als ADHD, ADD, autisme zoals PPD-NOS of Asperger, dyslexie, dyscalculie , etc.) zijn sterrenkinderen die niet de zorg en aandacht hebben gekregen die hoort bij wie ze in essentie zijn. Hierdoor raakt uitvergroot wat zij niet kunnen, i.p.v. dat wordt gestimuleerd wat zij wel kunnen. 
Ouders hebben een sleutelrol in het bieden van een veilige bedding voor sterrenkinderen. Voor deze ouders voldoet de referentie uit hun eigen opvoeding niet meer. Het vraagt van hen een intense bewustzijnsontwikkeling en een totaal andere manier van kijken naar zichzelf en naar hun kind. En ook een nieuwe verhouding: volledig op gelijkwaardige basis. In dit proces worden zij vaak geconfronteerd met de pijn uit hun eigen jeugd, waarin hun eigen gevoeligheid en anders zijn nooit de ruimte kreeg. 
Sterrenkinderen herkennen zich niet in veel van de bestaande systemen en gedijen slecht in onderwijs wat veelal is gericht op prestatie, competitie en het klaar maken van jongeren voor verantwoord burgerschap en voor een goede functie in de samenleving. Hun natuur is er een van gelijkwaardigheid, co-creatie, ‘out of the box’ denken en een grote behoefte (en ook potentie) om vanuit vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en een groot besef van eenheid hun leven en de wereld opnieuw vorm te geven. Verwarrend hierbij is dat de potentie om dat alles waar te maken heel duidelijk aanwezig is, maar dat de concrete skills om dat nu al gelijk daadwerkelijk waar te maken nog ontbreken. Dit vraagt gerichte begeleiding van volwassenen, zonder daarbij in de valkuil te trappen van eenzijdig te ‘vertellen hoe het moet en hoe het nu eenmaal het beste werkt’…..

….. Wanneer iemand met hoog gevoeligheid zich hier niet bewust van is, dan is de kans groot dat hij ongemerkt veel energie van anderen overneemt. Als ergens spanning heerst dan neem hij deze soms letterlijk op zijn nek. Hierdoor wordt het voor de ander lichter, maar hij wordt hier zelf doodmoe van. Hoog gevoelig zijn heeft als voordeel dat hij gemakkelijk aan kan voelen wat een collega of klant verwacht. Hierdoor kan hij vaak heel goed functioneren, maar het gevaar is ook groot dat hij teveel energie van de ander overneemt, of dat hij zich onvoldoende bewust is waar hij zelf voor staat en wat hij zelf wil. In alle gevallen is het zaak dat een hoog gevoelig persoon zich bewust is van zijn eigen valkuilen en dat hij leert om zijn hoog gevoeligheid enigszins te reguleren. Dit kan door bijvoorbeeld zichzelf op gezette tijden af te schermen van de energie uit de omgeving of om de energie die hij ongemerkt heeft opgepikt bewust los te laten….

….. Van een nieuweling wordt niet zomaar getolereerd dat hij met suggesties voor verandering komt. ‘Hij moet eerst maar eens kijken hoe wij het altijd gedaan hebben voor hij recht van spreken heeft’, of ‘daar heeft hij geen verstand van, hij moet nog veel leren’. Nieuwelingen gaan door een intensief ‘witwasprogramma’, waardoor hun eigen kleur langzaam verbleekt en zij de algemeen geldende kleur aannemen. Dit wringt enorm als nieuwelingen een bestaand systeem als onnatuurlijk en niet kloppend ervaren. Het gaat dan volledig tegen hun gevoel in als zij zich hieraan aan moeten passen…..
…… Ook in het onderwijs vindt een intensief ‘witwasprogramma’ plaats waardoor veel van de eigen kleur van jongeren en hun leraren naar de achtergrond verschuift. Veel lessen stimuleren niet het eigen denken en het ontwikkelen van creativiteit en eigenheid van jongeren, maar zijn erop gericht om de cultuur en maatstaven van de huidige maatschappij bij te brengen en om jongeren te leren hoe zij later zelf bij kunnen dragen aan de economie……

Meer informatie over The living experience for the new generation
HeartNav, de site voor en door hooggevoelige jongeren
Extra informatie