• Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Bewust Bedrijf heeft een speciale passie voor jongeren en onderwijsvernieuwing. Jaap ondersteunt scholen en leerkrachten. Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze leerlingen nog kunnen motiveren. Soms blijft dit bij een klacht over de jeugd van tegenwoordig en doen ze er nog een schepje bovenop. Andere scholen bieden aantrekkelijke activiteiten en extra modules aan, waar vooral de betere leerlingen enthousiast gebruik van maken. Het probleem blijft dat de reguliere lessen vaak niet veel veranderen. Leerlingen en leerkrachten moeten harder werken om meer van hetzelfde te doen in minder tijd.
Gelukkig zijn er steeds meer leerkrachten en scholen die een laag dieper kijken en de leerling centraal stellen. Wat beweegt hen, wat is hun natuurlijke manier van leren en welke ondersteuning hebben zij hierbij nodig. Maar ook wat gaat er allemaal nog meer schuil van binnen bij de leerling. Zit hij lekker in zijn vel, voelt zij zich op haar gemak in de groep, of wat heeft hij nodig om zich te concentreren. De leerkracht wordt meer een coach. Dit sluit prima aan bij het ‘gepersonaliseerd leren’, waar steeds meer scholen mee beginnen. Veel minder top-down lesgeven en meer ondersteuning bij het leren leren. Leerlingen bepalen zelf hun eigen niveau, tempo en leerroute, zoals bijvoorbeeld bij scholen die het Zweedse schoolsysteem Kunskapsskolan introduceren.

Jaap ondersteunt managementteams, projectteams en besturen van scholen die actief bezig zijn met onderwijsvernieuwing. Daarnaast coacht en traint individuele leerkrachten en mentoren die op een andere manier om willen gaan met hun leerlingen en met de dynamiek in de klas.

De passie van Jaap in zijn werk rond scholen is dat de eigenheid, wijsheid, helderheid en levenslust van jongeren tot bloei komt, zodat zij als nieuwe generatie een bijdrage aan de nieuwe wereld kunnen geven waar ze altijd al van dromen. Jaap is zelf initiatiefnemer van een nieuwe leer-, leef-, werk- en woongemeenschap voor hooggevoelige jongeren. Hier brengt hij de kern van de aanpak van Bewust Bedrijf ook zelf in de praktijk. Zie ‘Live-to-Be’. Verder is hij mede oprichter van Stichting Heartnav, een digitaal netwerk voor en door hooggevoelige jongeren, vol met tips en ervaringsverhalen.

Referentie Fons de Wolff, directeur MET, school voor praktijkonderwijs Waalwijk

Jouw benadering van de jongeren van deze tijd raakt me. Hiermee maak je echt een slag. Door de inzichten die jij geeft ontstaat een dieper respect voor wat zich onder onze eigen ogen afspeelt in het onderwijs. En dat is nodig. Aan de ene kant ontwikkelen scholen veel deskundigheid op het terrein van zorg voor leerlingen die minder lijken te passen (het zogenaamde etiketteren en oplossen) aan de andere kant staat de leerstof centraal. Maar de verbinding ontbreekt, het vuur, de diepe positieve drijfveer. En juist daar zit de oplossing.
Ik wens ons allen toe dat jouw boodschap een kans krijgt in te dalen in het hoofd en hart van mensen in het onderwijs (en verder).

Jaap is co-auteur in boek ‘Onderwijshelden’. Lees hier zijn bijdrage en geniet van nog 59 ‘heldenverhalen’
Meer info over gepersonaliseerd leren
Project voor hooggevoelige jongeren
Netwerk onderwijsvernieuwing