• Organisatieadvies

Organisatieadvies 

Bewust Bedrijf organisatieadvies & training begeleidt ondernemers, directie- en managementteams, besturen en teams bij veranderingstrajecten. Wij verzorgen sessies voor koersbepaling, herijking van de missie of aanscherping van het eigen profiel van een bedrijf.
We starten altijd met de vraag van de organisatie. Dit kan variëren van vragen over samenwerking, stagnerende markt, teveel personeelsverloop, reorganisaties die niet het gewenste effect opleveren, opvolgingsproblemen of kwaliteitsproblemen. Door eerst inhoudelijk op deze thema’s in te gaan wordt snel duidelijk waar de essentie zit van de vraag in de organisatie en welke dieperliggende thema’s hieronder schuil gaan. We onderzoeken altijd de patronen binnen het team of de organisatie die ten grondslag liggen aan de problemen waar de organisatie tegenaan loopt.
Wanneer dat aan de orde is werken we met het Bewust bedrijf model®. Na een korte introductie van dit model maken we dan gezamenlijk een ‘Quick Scan‘ van de organisatie als geheel en van de posities die de verschillend hoofdrolspelers van het bedrijf innemen.