• Training

Training

Bewust Bedrijf heeft jarenlang trainingen met een open inschrijving verzorgd. Vanaf 2016 verzorgt Bewust Bedrijf alleen nog trainingen op maat voor organisaties en bedrijven. Ook kunnen een aantal losse personen het initiatief nemen om een groep bijeen te brengen voor een training. Doelgroepen zijn managers, ondernemers, leidinggevenden, projectleiders en mensen die met mensen werken (coaches, organisatieadviseurs). Geen snelle trucs, maar een goed opgebouwde training waarin persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor ontwikkeling van leiderschap, professionaliteit en authenticiteit.

Bewustzijn en zelfkennis

Ontwikkelen van bewustzijn en zelfkennis is de basis van alle trainingen. Onze buitenwereld (ons team of bedrijf) spiegelt altijd iets van onze binnenwereld. We worden ons meer bewust van wie wij zijn en wat wij zelf creëren als we het verband gaan zien tussen die buitenwereld en binnenwereld, hoe confronterend dat soms ook is. dit is de basis voor onze eigen ontwikkeling én voor ontwikkeling in jouw team of bedrijf.
In de training leer je jouw standaard reactiepatronen kennen die écht contact met de ander vaak in de weg staat. Je ontdekt waar jij energie van krijgt en hoe je dat nog meer kunt benutten. Het is verrassend hoeveel energie verloren gaat en hoeveel wij onszelf afremmen in hetgeen wat we eigenlijk het liefst willen neerzetten.
Om goed te functioneren hebben we een wakker lijf nodig, een goed ontwikkeld gevoel, een bewuste en heldere geest en vooral een helder weten en intuïtie waarmee we toegang hebben tot diepere levenswijsheid. Deze belangrijke instrumenten voor authentiek ondernemerschap en persoonlijk leiderschap komen in de trainingen volop aan bod.
Als een leider zelf een ‘heel’ en vitaal mens is, dan zal hetgeen hij neerzet in bedrijf en werk net zo heel en vitaal zijn.

Praktische oefening en resultaten

Wij werken veel met concrete oefeningen en opdrachten. Veel is erop gericht om ons gevoel, intuïtie en lichaamsbewustzijn verder te ontwikkelen. Hiermee kunnen we zuiver waarnemen wat werkelijk aan de orde is bij onszelf en in onze organisatie. We werken met concrete werksituaties, heldere leerdoelen en praktische opdrachten, zodat er steeds een directe link is tussen persoonlijke ontwikkeling en de dagelijkse werkpraktijk.
In evaluaties blijkt dat mensen zich snel vertrouwd en gezien voelen en dat de essentie van de problematiek in werk of bedrijf snel en scherp boven tafel komt. Bewust Bedrijf blijkt in staat mensen te raken, snel te doorgronden en in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling grote stappen verder te helpen.