• Missie

Missie Bewust Bedrijf

In een zin samengevat is de missie van Bewust Bedrijf: ‘de hemel op aarde brengen’. De ‘hemel’ staat voor onze idealen, de hoogst mogelijke toekomst. ‘Op aarde brengen’ staat voor het concreet realiseren en in de vorm brengen van die idealen.

Bewust Bedrijf helpt mensen en organisaties om verbindingen te herstellen. Verbindingen binnen onszelf en verbindingen met en tussen medewerkers, met het uiteindelijke product en met de functie, de ziel en het hart van de organisatie. Bewust Bedrijf is als een nieuwe bril: je gaat op een nieuwe manier naar jezelf en jouw organisatie kijken, waardoor vernieuwing plaats kan vinden. Bewust Bedrijf helpt bij bewustwording. Bewust worden van wat essentieel is voor jezelf, jouw organisatie, wat op dit moment speelt in jouw organisatie en in de wereld om ons heen. Verandering van bewustzijn is de basis voor verandering in jouw buitenwereld.

Bewust Bedrijf zet mensen en organisaties in hun kracht. De essentie van de organisatie krijgt een centrale plaats, mens en organisatie worden vitaal en we dragen bij aan een gezonde omgeving.