• Bewust Bedrijf Model®

Bewust Bedrijf Model®

Het Bewust Bedrijf Model® laat zeven aspecten van een organisatie zien. De groene en gele cirkels gaan over de binnenkant, de mens en het bewustzijn. De bruine cirkels gaan over de fysieke realiteit in een organisatie.

Een organisatie is vitaal als:

  • alle zeven cirkels in het model voldoende aandacht krijgen
  • in iedere cirkel meer mensen betrokken zijn
  • er balans is tussen de afzonderlijke cirkels.

Het Bewust Bedrijf Model® is een krachtig instrument om inzicht te krijgen in de relatie tussen bewustzijn en het bedrijf en om te ontdekken waar in een organisatie de kracht zit en waar juist werk aan de winkel is. Het model is een hulpmiddel om een organisatie te ontwikkelen door ontwikkeling van bewustzijn. Daarmee gaat het model een laag dieper dan de meeste gangbare organisatiemodellen en is tegelijkertijd overzichtelijk en zeer herkenbaar voor de managers en teams die hier tot op heden mee werkten.