• Bewustzijn in bedrijf

  Training

Bewustzijn in Bedrijf

De training ‘Bewustzijn in bedrijf’ is een persoonlijke verdieping en praktische toepassing van het gelijknamige boek. Toepassing van het Bewust Bedrijf Model® is een rode draad in de training. Hieronder de beschrijving van de training, zoals hij vanaf 2011 tot het voorjaar van 2015 met veel succes is gegeven.
De training ‘Bewustzijn in bedrijf’ wordt niet langer in deze vorm aangeboden. Een nieuwe opzet van de training is in de maak, aansluitend bij de laatste actualiteit en ontwikkeling in organisaties. Wanneer je belangstelling hebt voor deze training, of als je specifieke verzoeken hebt, mail dan naar Jaap Vermuë

Wat is het

De training ‘Bewustzijn in Bedrijf, naar vitaal leiderschap en een vitale organisatie’ is een unieke training voor ondernemers, leiders en professionals die toe zijn aan een transformatie in zichzelf en van hun werk of organisatie. De training bevat veel praktische handreikingen om je organisatie met bewustzijn en gezonde energie te leiden in deze spannende en uitdagende tijd.
Deze 6-daagse training verruimt je bewustzijn, geeft een nieuw kompas en geeft zicht op de essentie van jezelf en van jouw werk en organisatie. In de training komen diverse nieuwe thema’s en principes van leidinggeven en organisatie aan bod. De training is een verrijking voor jezelf en voor jouw organisatie. Het voegt letterlijk een nieuwe dimensie toe aan ondernemerschap en leidinggeven. De training stelt je in staat om het verschil te maken en meer liefde en betekenis in jouw werk te brengen, waar jij niet alleen zelf beter wordt, maar ook jouw werk en de wereld om ons heen.

De training bouwt voort op het boek ‘Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een vitale organisatie’.

Voor wie

Iedere manager, ondernemer, leidinggevende of professional die:

 • bereid is kritisch naar zichzelf te kijken en zich beseft dat hij / zij zelf de belangrijkste factor is bij verandering;
 • nieuwsgierig is naar andere lagen van bewustzijn en naar de mogelijkheden die dit geeft voor manifestatie en co-creatie;
 • open staat voor een nieuwe manier van kijken naar zijn organisatie;
 • zoekt naar nieuwe antwoorden om zijn organisatie bezield en bewust vorm te geven;
 • op zoek is naar concrete en praktische antwoorden voor de dagelijkse praktijk.
Wat leer je

Als manager, leidinggevende of professional leer je:

 • hoe je  jouw organisatie vernieuwt;
 • hoe jouw persoonlijke patronen eruit zien, hoe je deze doorbreekt en hoe je dat positief door laat werken in je organisatie;
 • hoe je jouw organisatie krachtiger, stabieler en meer zelfsturend kunt maken;
 • hoe je jouw organisatie meer in lijn brengt met haar functie in het grotere geheel;
 • hoe je authentiek leider wordt, sturend vanuit moeiteloosheid en samenwerkend op basis van co-creatie.
Inhoud

Boek

De inhoud van het boek ‘Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een vitale organisatie’ (Jaap Vermuë, 2013) is de basis van de training. Deelnemers lezen dit boek van tevoren, waardoor er tijdens de training veel ruimte is voor persoonlijke verdieping en vertaling naar de dagelijkse praktijk.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Bewust Bedrijf Model®  Dit model laat de wisselwerking zien tussen bewustzijn en de fysieke realiteit in organisaties. Het ondersteunt bewustzijnsgroei en transformatie van mens en organisatie. Door in het model te staan ervaar je aan den lijve hoe jij en jouw organisatie er voor staan en hoe je meer balans kunt brengen bij jezelf en in jouw organisatie. Gedurende de training raak je vertrouwd met dit model.
 • de human resources en de interne organisatie als motoren voor ontwikkeling Inzicht in verstorende patronen in organisaties en de wisselwerking hiervan met de energiepatronen van mensen die de organisatie aansturen / vormgeven. Het bedrijf als spiegel van de leider. Ontdekken en oplossen van eventuele disbalansen en verstorende energetische patronen in bedrijf / afdeling / organisatie en bij jezelf.
 • ruggengraat van het bedrijf  Opnieuw ijken van de organisatie. Wat is het fundament en de identiteit. De kracht van bezieling, van een corporatieve missie en van een helder afgebakend authentieke product. Samen vormt dit de ruggengraat van het bedrijf. Werken met methoden om deze ruggengraat optimaal te benutten als kompas in de bedrijfsvoering.
 • innerlijke rust als basis voor uiterlijke kracht  Als een rode draad door de training is aandacht voor zingeving, inspiratie, meditatie en innerlijke rust. Dit is de basis om als persoon en bedrijf een diepere verbinding te maken met bewust-ZIJN. Ontwikkeling van ons bewustzijn als basis voor de ontwikkeling van een organisatie. Authentiek leiderschap. Wetten van manifestatie vertaald naar een concrete werkwijze om je dromen te realiseren. Kennismaking met en toepassing van methoden om balans in jouw organisatie verder te herstellen. Kracht van affirmeren en visualiseren.
 • co-creatie als nieuwe vorm van samenwerking  Je krijgt inzicht in de basisprincipes van co-creatie en wat dit vraagt van betrokkenen, van de organisatie en van de leiding van het co-creatie proces. Je leert hiermee te werken. Netwerkorganisatie als nieuw organisatieprincipe.
 • werking van bewustzijn en kracht van manifestatie  Kennismaking met de werking van ons bewustzijn en met multi-dimensionaliteit. Ons bewustzijn kent vele lagen of dimensies. Als wij meer lagen benutten, opent zich een ongekend potentieel van manifestatie en ontstaan nieuwe vormen van samenwerking.
 • veldentheorie als managementtool, werken in een bedding van liefde  Gericht werken met de verschillende informatievelden die beschikbaar zijn via ons bewustzijn. Werken in een bedding van liefde is hierin een van de belangrijkste. Het leren kennen van deze velden en deze gericht inzetten bij leidinggeven en ondernemen. Het sturen van je organisatie door de juiste afstemming en focus.
 • bedrijfsopstellingen  Toepassing van bedrijfsopstellingen op werksituaties van deelnemers. Extra aandacht voor het wezen van het bedrijf. Er ontstaat zicht op patronen onder de oppervlakte die een sterke invloed hebben op het dagelijkse gebeuren in de organisatie. Verdieping van het inzicht in organisatiedynamiek en de eigen intelligentie van het bedrijfssysteem. Handreikingen om hier zelf mee te werken.
 • duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen  Dieper borgen van duurzaamheid door ons bewust te zijn van het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Betekenis en potentie van ‘de nieuwe aarde’ en concrete mogelijkheden om hier als organisatie aan bij te dragen.
 • de nieuwe generatie  Inzicht in de kracht en de nieuwe mogelijkheden van de jongeren van deze tijd. Welke nieuwe impulsen brengen zij en welke potentie spiegelen zij in de ‘oudere’ generatie, wat in deze tijd meer naar voren mag komen. Vruchtbaar samenwerken tussen generaties.
 • bewust organiseren en leidinggeven  Toepassen van de principes uit het Bewust Bedrijf ModelÒ in het vormgeven jouw organisatie. Gulden snede verhouding tussen mannelijke (structurerende) en vrouwelijke (voedende en integrerende) krachten in een organisatie. Toepassing van deze verhouding om het zelforganiserend vermogen en de organische stabiliteit in het bedrijf te vergroten.
Aanpak

Opbouw training

De training start met een intensieve 2-daagse (2 dagen met tussenliggende avond op locatie met overnachting). In deze 2-daagse is ruimte voor diepgaand persoonlijk- en groepswerk. Dit is een krachtig beginpunt, zowel voor ieders persoonlijk proces als voor een binding binnen de trainingsgroep. Hierdoor kunnen we ook de losse trainingsdagen samenwerken op basis van co-creatie.

De 4 losse trainingsdagen hebben ook een eigen ritme. De eerste 2 losse dagen hebben een tussentijd van 3 weken en starten 6 weken na de 2-daagse. Dan is er weer een tussentijd van 5 weken voor de laatste 2 dagen beginnen. Dit geeft een optimale gelegenheid om de impulsen van de training te integreren in het dagelijks werk en leven en in je organisatie.

Per onderdeel van de training de volgende drieslag:

 • Inzicht: kennis, informatie, concepten en universele wetten t.a.v. organisatiedynamiek, samenwerking, energie, bewustzijn en transformatie in organisaties.
 • Ervaren en bewustzijn: oefeningen om de stand van zaken in de eigen organisatie en t.a.v. jezelf als leider / professional concreet te ervaren en om het bewustzijn verder te ontwikkelen.
 • Handelen: concreet toepassen van de nieuwe inzichten en ervaringen tijdens de training en in de eigen organisatie.
Praktisch

Na mei 2015 is geen nieuwe training gepland. Er wordt gewerkt aan een nieuwe inhoud en opzet. Hieronder de informatie van de laatste training.

Datum en tijd: 21 januari 2015 (10.00 uur) tot 22 januari 2015 (17.00 uur), een 2-daagse met avondprogramma en overnachting.

Aansluitend vier losse woensdagen van 10.00 tot 17.00 uur op 11 februari, 11 maart, 15 april en 13 mei 2015

Locatie: Het ‘Boerenhuis’ in natuurreservaat ‘de Mortelen’ in Oirschot (tussen Eindhoven en Den Bosch).

Kosten: € 1850,00 incl. trainingsmateriaal, boek, lunch, koffie en thee en de maaltijden en overnachting tijdens de 2-daagse. De training is vrijgesteld van BTW. Early bird korting van € 100,00 bij aanmelding voor 20 december 2014.

Meer informatie of een kostenloos intakegesprek: bel 06 13972355 of email naar jaap

Aanmelden: klik hier.

Vanaf 2015 worden geen trainingen met open inschrijvingen meer verzorgd

Vrijgesteld van BTW

Bewust Bedrijf is als erkende onderwijsinstelling opgenomen in het Register Kortlopend Beroeps Onderwijs. Dit  betekent dat Bewust Bedrijf voor alle trainingen vrijgesteld is van BTW. Hiermee zijn onze trainingen 21 % goedkoper geworden.

Deel deze training met anderen: