Privacy Beleid

Dit privacy beleid is opgesteld voor bezoekers van www.bewustbedrijf.nl en ontvangers van de nieuwsbrief van Bewust Bedrijf organisatieadvies & training. Bewust Bedrijf en de website www.bewustbedrijf.nl respecteert de privacy van alle deelnemers aan activiteiten, gebruikers van diensten van Bewust Bedrijf en bezoekers van haar site. Bewust Bedrijf draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Bewust Bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande opsomming van haar privacy beleid. Dit beleid is opgesteld in april 2018.

Bescherming persoonsgegevens

Bewust Bedrijf neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Zij zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zij zal nooit jouw gegevens verkopen aan derden partij. Zij verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van een dienst en/of omdat je deze zelf aan Bewust Bedrijf verstrekt. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens

Bewust Bedrijf
Rumilaan 30
1349 EB Almere
+31 6 13972355
www.bewustbedrijf.nl
jaap@bewustbedrijf.nl
KvK: 11027480

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze diensten via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat, zal aan jou gevraagd worden je gegevens achter te laten. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

⋅ Voor- en achternaam
⋅ Bedrijfsnaam
⋅ Adres
⋅ Postcode en woonplaats
⋅ Telefoonnummer
⋅ e-mailadres
⋅ Overige gegevens die je actief vertrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier voor een sessie of workshop aanvraag, worden gebruikt om je een antwoord te sturen per email, telefonisch contact op te nemen en om een factuur te kunnen maken. Ook worden de gegevens bewaard voor het versturen van een nieuwsbrief.
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en/of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen: jaap@bewustbedrijf.nl. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid aangegeven om je uit te schrijven voor toekomstige nieuwsbrieven. Je e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Je persoonsgegevens worden veilig opgeslagen, hierdoor is het voor onbevoegden niet mogelijk de gegevens in te zien, misbruik te maken en/of ongeoorloofde wijzigingen toe te brengen.

Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op jaap@bewustbedrijf.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op policies.google.com/privacy.

Welke rechten heb jij zelf over jouw gegevens

Als jij deel hebt genomen aan activiteiten van Bewust Bedrijf, gebruik hebt gemaakt van haar diensten, ingeschreven staat voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld, dan kun je altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die Bewust Bedrijf van jou bewaard. Je kunt ook altijd een verzoek indienen dat Bewust Bedrijf deze persoonlijke gegevens vernietigt. Dit geldt niet voor persoonlijke gegevens, waarvan Bewust Bedrijf verplicht is deze te bewaren voor administratieve of veiligheidsredenen.