• Boek
    ‘Bewustzijn in bedrijf’

‘Bewustzijn in bedrijf,
in tien stappen naar een vitale organisatie’

boek_gras


Met voorwoord van Herman Wijffels en Paul de Blot SJ

Dit boek leid je in tien stappen naar meer vitaliteit en balans in jezelf, in je werk, je organisatie en uiteindelijk ook in de wereld om je heen. De sleutel hierbij is de ontwikkeling van ons bewustzijn (binnenwereld) en de vertaling hiervan naar werk en organisatie (buitenwereld). De tien stappen worden uitgewerkt met veel voorbeelden uit persoonlijke levens en praktijken in organisaties. De tien stappen zijn heel concreet en hebben een sterke werking, zij helpen de lezer om hiermee in zijn eigen leven en in de eigen organisatie aan de gang te gaan. Het boek is hierdoor prikkelend. Het boek maakt helder dat het mogelijk is én dat het nu de tijd is om de menselijke kracht, de ziel en het hart weer terug te brengen in ons leven en in organisaties.

Dit boek raakt je aan omdat je snel patronen ontdekt bij jezelf en in je organisatie, je krijgt een nieuwe kijk op bezieling, op het hart van je organisatie en op de samenhang tussen jouw organisatie en het grotere geheel waar je deel van bent. Dit boek laat op een overtuigende en praktische manier zien hoe een organisatie wordt gestuurd door ons bewustzijn en hoe we onze organisaties in beweging kunnen krijgen en kunnen zorgen dat zij meer dan ooit tevoren een waardevolle functie vervullen voor de mensen die hier werken en voor de samenleving waarbinnen zij opereren.

Het boek is een herziene 2e druk (oktober 2013) met een nieuw hoofdstuk over de kwaliteiten van de nieuwe generatie, hoe het komt dat hiervan zoveel verloren gaat door de ‘witwasprogramma’s’ in gezinnen, op scholen en in organisaties en wat wij kunnen doen om de grote potentie van jongeren ook daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen.

Het boek heeft een voorwoord van Herman Wijffels en Paul de Blot SJ, respectievelijk hoogleraar duurzame ontwikkeling in Utrecht en hoogleraar Business Spiritualiteit op Business Universiteit Nijenrode. Zij benadrukken allebei hoe urgent het is dat we met elkaar de overgang maken naar een nieuwe wijze van samenleven en organiseren. In de woorden van Wijffels:

‘We zitten in de overgang van survival of the fittist’ naar ‘survival of the species’. Dit klinkt groot en zo groot is het ook’.

Beiden benadrukken het belang van een verandering van ons bewustzijn als belangrijkste basis om de wereld te veranderen.

Digitaal werkboek

In het boek zijn reflectievragen opgenomen om de lezer te ondersteunen bij de vertaling van het boek naar de eigen situatie als persoon, in werk en naar de organisatie. Al deze vragen samen zijn in één word-bestand opgenomen, wat gratis gedownload kan worden, wat helpt om je eigen proces vast te leggen.