Werken in een bedding van liefde

Als je in jouw leven of werk een bedding van liefde verzorgt, dan ontstaat een veld van veiligheid en vertrouwen waarin ieder zichzelf durft te zijn en zich vanzelfsprekend opent.

Het is haast onvoorstelbaar hoe groot het geschenk is dat het leven en werken met de nieuwe generatie jongeren mij geeft. Vorige week werd mij dat weer eens duidelijk tijdens een teamtraining. Er was een bijzondere dynamiek voelbaar, er veranderde iets in het team en bij de teamleden, mensen waren geraakt en kwamen gemakkelijk in beweging.
In de pauze wilde een deelneemster meer weten over het werk wat wij doen met in jongeren in Star Global Family. Ik vind het altijd heerlijk om hierover te vertellen. Ik vertelde haar over de hoog gevoeligheid van veel jongeren in deze tijd en over het enorme liefdesveld dat zij bij zich dragen. Over de noodzaak om als volwassene oude conditioneringen en restricties in onszelf op te ruimen, ons af te stemmen op ons hoogste liefdesveld en onbevangen te reageren op deze jongen en op wat zich wil ontvouwen. Ik vertelde haar dat het leven en werken met jongeren voor mij een grote spiegel en leerschool is. Het confronteert mij regelmatig met mijn oude neiging om mij aan te passen aan het systeem, aan hoe het hoort, om te denken in onmogelijkheden in plaats van in onbegrensdheid, om mijn gevoel en intuïtie ondergeschikt te maken aan het ‘gezonde’ verstand. Die oude programmeringen kan ik steeds meer loslaten. Als mij dat lukt ontstaat een veld van veiligheid en onvoorwaardelijkheid, waarin jongeren zichzelf durven zijn en zich durven openen. Ze herkennen weer wie ze ten diepste zijn en waarom ze hier zijn.
De vrouw waarmee ik in gesprek was zei meteen: ‘oh, dus in die jongerenweken doe je eigenlijk precies hetzelfde wat jij bij ons in de groep ook doet”. Ik was geroerd door haar opmerking. Wat geweldig om te merken dat het werken in een bedding van liefde voor mij steeds meer vanzelfsprekend is, ook buiten de jongerenweken. Heerlijk te zien en te horen hoe dit mensen uitnodigt om zich veilig te voelen en buiten bestaande kaders te denken.

Dalai Lama over onderwijs

12 Mei was ik in Rotterdam op het symposium ‘Education of the heart’, met de Dalai Lama. Een dag over onderwijs waarin niet de lesstof, de eindtermen of de toetsen centraal staan, maar het kind en de jongeren.

De Dalai Lama had een eenvoudige en tegelijkertijd super krachtige boodschap. Op scholen dienen wij onze leerlingen te behandelen als onze eigen kinderen. Door hen in ons hart te sluiten, hen vooral vertrouwen te geven en er zoveel mogelijk aan bij te dragen dat zij nog meer volledig mens worden. Mens met een hart, die zijn/haar eigen passie kent en die wat wil maken van zijn/haar leven. De Dalai Lama was duidelijk over de huidige toestand in onze wereld: ‘onze generatie heeft er de afgelopen decennia op veel plaatsen een zootje van gemaakt. Wij moeten onze kinderen dus niet leren zich alleen aan te passen aan de huidige manier van denken en aan de bestaande systemen. We hebben vernieuwing nodig die eerder komt als we op scholen de wijsheid van de kinderen en jongeren aanspreken en hen leren hoe zij met die wijsheid de wereld kunnen verbeteren.’ Dit sluit mooi aan bij een uitspraak van Einstein: ‘we kunnen onze problemen niet oplossen in hetzelfde systeem van denken, waarin die problemen veroorzaakt zijn.’ Ik heb werkelijk genoten van de lichtheid, de humor en de liefde van de Dalai Lama. Wat mij betreft een wandelend voorbeeld van hoe ik in het leven wil staan en hoe wij met onze kinderen om kunnen gaan.