Dalai Lama over onderwijs

12 Mei was ik in Rotterdam op het symposium ‘Education of the heart’, met de Dalai Lama. Een dag over onderwijs waarin niet de lesstof, de eindtermen of de toetsen centraal staan, maar het kind en de jongeren.

De Dalai Lama had een eenvoudige en tegelijkertijd super krachtige boodschap. Op scholen dienen wij onze leerlingen te behandelen als onze eigen kinderen. Door hen in ons hart te sluiten, hen vooral vertrouwen te geven en er zoveel mogelijk aan bij te dragen dat zij nog meer volledig mens worden. Mens met een hart, die zijn/haar eigen passie kent en die wat wil maken van zijn/haar leven. De Dalai Lama was duidelijk over de huidige toestand in onze wereld: ‘onze generatie heeft er de afgelopen decennia op veel plaatsen een zootje van gemaakt. Wij moeten onze kinderen dus niet leren zich alleen aan te passen aan de huidige manier van denken en aan de bestaande systemen. We hebben vernieuwing nodig die eerder komt als we op scholen de wijsheid van de kinderen en jongeren aanspreken en hen leren hoe zij met die wijsheid de wereld kunnen verbeteren.’ Dit sluit mooi aan bij een uitspraak van Einstein: ‘we kunnen onze problemen niet oplossen in hetzelfde systeem van denken, waarin die problemen veroorzaakt zijn.’ Ik heb werkelijk genoten van de lichtheid, de humor en de liefde van de Dalai Lama. Wat mij betreft een wandelend voorbeeld van hoe ik in het leven wil staan en hoe wij met onze kinderen om kunnen gaan.